©
∞Charming Eyes∞

animated leader talking in english ft. a .jpeg hoaegi (● ⌒ ∇ ⌒ ●)

Sep 28, 2013

2,716 notes:

 1. tihoya reblogged this from onlyhoya and added:
  Nhìn ảnh mắt híp chém tiếng anh mà em mặt ngu bên cạnh đã ngu còn ngu hơn - biểu cảm kiểu “éo hiểu gì” =))
 2. kama5914 reblogged this from woohyunslays
 3. sarang-soo reblogged this from annyeong-motherfucker
 4. annyeong-motherfucker reblogged this from azuchumi
 5. asianlife98 reblogged this from ayotata
 6. theheavenofmyearth reblogged this from punzanoon
 7. byunnieboy reblogged this from punzanoon
 8. punzanoon reblogged this from ayotata
 9. ayotata reblogged this from thorawa
 10. kyungissoocute reblogged this from woohyunslays
 11. hoswaq reblogged this from zeaco
 12. dinozizi reblogged this from infinite-is-paradise
 13. infinite-is-paradise reblogged this from lovelygyu
 14. m-i-noo reblogged this from woohyunslays
 15. m-y-u-n-g-s-o-o reblogged this from spookygyu
 16. altina12 reblogged this from os-pcy
 17. os-pcy reblogged this from stay-inspirit
 18. hoyowl reblogged this from woohyunslays
 19. stay-inspirit reblogged this from iloveteukieoppa
 20. iloveteukieoppa reblogged this from sidzingnizdis
 21. sidzingnizdis reblogged this from myungdongiee
 22. myungdongiee reblogged this from woohyunslays
 23. sunsmile02 reblogged this from woohyunslays
 24. woohyunslays reblogged this from thugjong
 25. gyu-89 reblogged this from suhosquad
 26. ynggkz reblogged this from vvhiteconfession
 27. snsdad reblogged this from vvhiteconfession
 28. vvhiteconfession reblogged this from noohyun
 29. myungtive reblogged this from sungtothejong
 30. sungtothejong reblogged this from myungdork
 31. thugjong reblogged this from myungdork
 32. daddyhun reblogged this from myungdork
 33. myungdork reblogged this from woohynpls
 34. getinfinitized reblogged this from namchingyu
 35. starsinmycrown reblogged this from nikkiliu
 36. kyungsooahh reblogged this from wuyifanium
 37. itstoocutetobetrue reblogged this from wuyifanium